Opět úspěšná akcička, doufáme, že všichni zúčastnění se dobře bavili.