Úvodní stránka » OT-90 - BVP

OT-90 je československý, resp. český obrněný transportér, který vznikl úpravou bojového vozidla pěchoty BVP-1. Dle Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, přijaté účastnickými státy 19. 11. 1990 v Paříži, a Dohody o maximálních úrovních konvenčních zbraní a techniky, se tehdejší Československo zavázalo snížit stavy obrněné techniky. Vzhledem k tomu, že BVP-1 byly opatřeny kanónem ráže 73 mm a patřily ke kategorii bojových vozidel s těžkou výzbrojí, jejichž počet byl dle smlouvy omezený, bylo přistoupeno k přestavbám vozu podle těchto nových dohod. Z BVP-1 byla sejmuta bojová věž vybavená 73 mm kanónem vz. 71, spřaženým 7,62 mm kulometem PKT a odpalovacím zařízením pro PTŘS 9K11 MALJUTKA. Ta byla nahrazena v rámci akce "Opera" věží BTR-60Pb z vozidla OT-64 (SKOT), která byla vyzbrojená velkorážním kulometem KPVT ráže 14,5 mm a spřaženým kulometem SGMT vz. 43/66 ráže 7,62 mm,který byl následně měněn za kulomety PKT. Touto úpravou se kvůli posunutí těžiště zhoršily jízdní a plavební vlastnosti vozidla, ve věži byl omezený prostor a neotáčela se s ní podlaha střelce. Vnitřní interkom střelci ztěžoval činnost a nebyl vyřešen odvod plodin střelby, prostor nabíječe byl malý, byl omezen počet munice. Věž byla oproti vozu méně odolná a byla mechanicky otáčena, což zpomalovalo efektivitu střelby. Tato přestavba byla oficiálně nazvána jako OT–90, neoficiálně se tomuto obrněnému transportéru přezdívalo „Havlův tygr“.
V roce 1992 vznikl v podniku VOP 026 Šternberk,s.p. prototyp modernizované verze OT-90 M1, na kterém bylo realizováno celkem 14 modernizačních prvků,které řešily odstranění nedostatků z přestavby BVP-1 na OT-90 a současně došlo ke zkvalitnění bojových vlastností těchto vozidel. Roku 1993 došlo k další modernizaci,vozidlo dostalo označení OT-90 M2. Věž byla dodatečně opancéřována, byly provedeny další modernizace a úpravy, které z vozidla udělaly moderní stroj odpovídající svému zaměření.